logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZATROSKANY O CZŁOWIEKA I ŚWIAT Nauczanie Etyczno Społeczne Jana Pawła II; Praca zbiorowa pod redakcją Ks. Henryka Skorowskiego


Książka zawiera referaty ponad 20 profesorów, którzy skupiają się w swojej pracy naukowej nad etyczno-społeczną myślą Jana Pawła II i składa się z czterech części.

Publikacja w pierwszej kolejności porusza zagadnienia związane z problematyką człowieka jako osoby. Następnie ukazuje problemy dotyczące etyczno-moralnych aspektów różnych sfer życia społecznego: rodzinnego, narodowego, społecznego w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.

Taka logika układu pracy wynika z logiki myśli papieża. Dla Jana Pawła II podstawową kwestią w jego nauczaniu jest bowiem sama wizja i koncepcja człowieka. To na niej opiera się i zasadza całość nauczania w innych kwestiach szeroko rozumianego życia społecznego. Stąd ważność pytania o najgłębszą prawdę o człowieku. Wyraził to Jan Paweł II już w pierwszej swojej encyklice „Redemptor hominis”. Ta pierwsza programowa niejako encyklika w najgłębszej swojej treści poświęcona jest bowiem człowiekowi. Z kolei z prawdy o człowieku wynika prawda o jakości życia małżeńsko – rodzinnego, narodowego i wielu innych kwestii społecznych stanowiących kontekst życia człowieka.

Praca jest zatem próbą przybliżenia niektórych tylko problemów z szerokiej problematyki nauczania Jana Pawła II w takiej właśnie logice. Trudno bowiem w jednym opracowaniu ująć bogactwo etyczno – społecznej myśli Jana Pawła II. W tym sensie jest ona jednym z przyczynków do badania wielkiego dorobku Polskiego Papieża, którego cały pontyfikat był jednym wielkim zatroskaniem o człowieka i świat.
626 stron, format B5
img14
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012