logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZAMIESZAŃCY Losy Rusinów na Pogórzu - Wydanie II poszerzone; Redakcja Michał Łuczaj


Była to jedna z najmniejszych grup etnograficznych w Polsce. Na obszarze równym mniej więcej powierzchni średniej gminy, między Krosnem, Strzyżowem i Niebylcem mieszkało, przed wybuchem II wojny światowej, około 8 tys. Rusinów. Przybyli tu w XV i XVI wieku i stworzyli odrębną enklawę na polskim terytorium etnicznym. Mieli własną kulturę, posługiwali się specyficznym dialektem języka ruskiego, wyznawali prawosławie, a po Unii Brzeskiej w 1596 roku, przeszli na obrządek greckokatolicki. Żyli w zgodzie z polskimi sąsiadami, byli spokojni, pracowici i gościnni. W połowie XIX wieku zaczęto ich nazywać Zamieszańcami, która to nazwa podkreślała ich usytuowanie w obcym środowisku. Z czasem niektóre wsie, poprzez małżeństwa „mieszane”, ulegały częściowej polonizacji, ale rusiński trzon etniczny pozostał nienaruszony.

Dzielili dobre i złe chwile z Polakami, mocno zakorzenieni w ziemi przodków. Po 500 latach dotknął ich tragiczny los. W 1945 roku zostali brutalnie wyrzuceni z Polski i wysiedleni na Ukrainę. Nielicznych, ocalałych z tego exodusu, wysiedlono w 1947 roku, w ramach osławionej akcji „Wisła”, na ziemie zachodnie. Zanim to się stało doznali wszelkich możliwych krzywd i prześladowań, stali się ofiarami przemocy, mordów, grabieży, bandyckich napadów.

Pozostały po nich ślady materialne w postaci pięknych cerkwi, przydrożnych kapliczek, ocalałych domów
i obiektów gospodarczych, zaniedbanych cmentarzy z licznymi jeszcze nagrobkami, będącymi świadectwem kunsztu zamieszańskich kamieniarzy i artystów. Pozostała zanikająca pamięć, strzępy wspomnień i pokutujące dotąd mity i nieprawdy.

Historii Rusinów na Pogórzu poświęcona jest najnowsza książka, która ukazała się nakładem Krośnieńskiej Oficyny Wydawniczej. Zawiera ona m.in. nieznane dotąd dokumenty, zdjęcia, relacje świadków dramatycznych wydarzeń, zapisy z kronik szkolnych i wiejskich, osobiste wspomnienia byłych mieszkańców oraz bogaty materiał ilustracyjny. W książce poddano weryfikacji i krytycznej ocenie wiele poglądów i opinii, krzywdzących Rusinów, kłamliwych i tendencyjnych. Dla mieszkańców naszego regionu, mniej obeznanych z historią, będzie to z pewnością lektura pouczająca, ciekawa, a momentami wręcz sensacyjna.
189 stron, format A5


zobacz spis treści
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012