logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZAMIESZAŃCY Losy Rusinów na Pogórzu - Wydanie II poszerzone; Redakcja Michał Łuczaj


Spis treści:

Wstęp
Pochodzenie i zasięg terytorialny
Odrębność czy odmienność?
Rys historyczny
Wypędzenie
Gospodarka i kultura materialna Zamieszańców
Etnobotanika Zamieszańców Pietruszej Woli, Rzepnika i Wólki Bratkowskiej
W pogórzańskim pejzażu
Blizianka
Bonarówka
Gwoździanka
Czarnorzeki (rus. Czornoriki)
Krasna (rus. Korostenka)
Oparówka (rus. Opariwka)
Pietrusza Wola
Rzepnik (rus.Ripnik)
Węglówka (rus. Waniwka)
Zatoczeńcy
Między Pogórzem i Beskidem
Zakończenie
Bibliografia

img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012