logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZABYTKOWE ŚWIĄTYNIE, KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE W GMINIE RYMANÓW ; Redakcja Michał ŁuczajRymanów i wchodzące w skład gminy miejscowości, to tereny o specyficznym charakterze. Po pierwsze, ze względu na warunki geograficzne. Południowo-wschodnia część gminy położona jest w obrębie Beskidu Niskiego, a północna i zachodnia – w Dołach Jasielsko-Sanockich. Ma to odbicie w układzie przestrzennym poszczególnych wsi, w sieci komunikacyjnej, w cechach budownictwa, a także w dziejach obu rejonów gminy. Po drugie, rymanowska gmina nie posiadała w przeszłości jednolitego oblicza etnicznego. Dominujące w górach osadnictwo ruskie, stykało się na niżej położonych terenach, z polskim i niemieckim, a w samym Rymanowie ważną rolę odegrało osadnictwo żydowskie. Elementy etniczne, zachowując cechy odrębne, przenikały się i wpływały na siebie, co w rezultacie doprowadziło do wytworzenia wielonarodowej kultury, dziś widocznej w postaci zachowanych obiektów dawnej architektury, przede wszystkim sakralnych. Już samo ich rozmieszczenie wskazuje na charakter etniczny danej miejscowości.

Z 12 zabytkowych cerkwi, do naszych czasów przetrwało 5, a dwie z nich pozostają w kulcie religijnym, pełniąc funkcję kościołów rzymskokatolickich. Są także cztery zabytkowe kościoły. Ponadto zachowała się spora grupa przydrożnych kapliczek i figur oraz stosunkowo duża liczba kamiennych nagrobków na dawnych cmentarzach grekokatolickich. Te ostatnie, ze względu na wysoki poziom artystyczny i wartość historyczną, zasługują na ochronę ...

Album prezentuje kapliczki, figury przydrożne i zabytkowe świątynie znajdujące się we wsiach i miejscowościach gminy Rymanów - Bałuciance, Króliku Polskim, Króliku Wołoskim, Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Sieniawie, Głębokiem, Klimkówce, Posadzie Górnej, Wróbliku Królewskim, Wróbliku Szlacheckim, Milczy, Ladzinie, Desznie, Rudawce Rymanowskiej, Zmysłówce, Łazach, Nowej Wsi.
50 stron, format B5
img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012