logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego - Adam Pietrzkiewicz


Książka poświęcona jest historii regionalnej dotyczącej funkcjonowania Policji Państwowej II RP, łączy ze sobą tematykę z zakresu: nauk prawnych, dziejów administracji państwowej, nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, socjologii. Książka podzielona jest na III części tematyczne, zawiera 424 strony. Oprawa twarda, książka jest szyta, na wewnętrznych stronach okładki znajdują się mapy ( zarys województwa lwowskiego oraz mapa II RP ukazująca okręgi policyjne). Część I przybliża czytelnikowi skomplikowaną materię struktury administracji państwowej i samorządowej II RP w wymiarze dotyczącym kwestii ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz miejsca w tym Policji Państwowej. Rozdział pierwszy i drugi dotyczy procesu tworzenia się polskich organów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozdział trzeci to przedstawienie miejsca i roli policji w strukturze administracji państwowej i samorządowej II RP, oraz wybrane zagadnienia organizacyjne. Rozdział czwarty to opis służby w Policji Państwowej i jej specyfiki, szkolenie oraz normatywne uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy. Rozdział piąty ma charakter prawny przedstawiający analizę obowiązującego ustawodawstwa państw zaborczych, które obowiązywało na ziemiach polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach ogólnego i normatywnego spojrzenia zaprezentowany został zarys historyczny powstania polskiego kodeksu postępowania karnego oraz główne pojęcia i podział postępowania przygotowawczego. Druga część „ Portret zbiorowy funkcjonariuszy PP z regionu krośnieńskiego zamordowanych w Twerze..” zawiera biogramy funkcjonariuszy. Dotyczy to zarówno tych policjantów, którzy zostali ofiarami sowieckiego ludobójstwa oraz tych, którzy uniknęli śmierci na Wschodzie. W części trzeciej ukazane są sylwetki przedwojennych policjantów z ziemi krośnieńskiej, którzy po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, podjęli służbę w szeregach Milicji Obywatelskiej do 1947 roku. Aneks książki zawiera zarys historii ziemi krośnieńskiej opis źródeł dochodów i utrzymania się ludności tego regionu. Kończy się na I wojnie światowej w regionie. Książka w swojej treści dotyka fundamentalnych problemów historyczno-socjologicznych, a przede wszystkim regionalnych. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny opisywanego okresu czasu. Publikacja wpisuje się tematycznie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ukazuje patriotyczny udział policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa, ich ofiary życia oddane za Polskę. W dniu 24 lipca 2019 roku Policja obchodzić będzie 100 rocznicę powołania przez Sejm II RP tejże formacji. Książka kierowana jest do szerokiego grona czytelników w celu przybliżenia pamięci o ludziach i formacji jaką była Policja Państwowa.
Cena jednego egzemplarza 50,00 zł, przy zakupie większej ilości upust cenowy.
Dystrybutorem i sprzedawca jest Adam Pietrzkiewicz
tel. 502 322 836 e-mail: svidnik@o2.pl
Książka zawiera 424 strony, wymiar: 135mm x 235mm oprawa twarda.


img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel.: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012