logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


PERŁY W POKRZYWACH. O dworach, których już nie ma; Artur Bata


Prezentacja nieistniejących już dworów na Podkarpaciu, ciekawych ze względu na architekturę i historię, bądź z uwagi na właścicieli, którzy w jakichś sposób zaznaczyli swoją obecność w dziejach regionu.

Siedziby ziemiańskie, mocno osadzone w pejzażu regionu, odegrały ważną rolę w jego dziejach. Były nie tylko ośrodkami administracyjnymi dóbr ziemskich ale także ostoją polskości, wychowania patryiotycznego, kultury narodowej i tradycji.

Rozdrobnienie dóbr ziemskich, tak chatakterystyczne dla Galicji sprawiło, że niemal w każdej wsi stał dwór lub folwark. Tylko na obszarze, ciągnącym się wzdłuż Sanu, od źródeł do ujścia rzeki, znajdowało się około 120 założeń dworskich. Po większości z nich nie ma dziś nawet śladu. Rysunki i stare zdjęcia to często jedyny dowód ich istnienia. Skoro bezpowrotnie przepadły, niechaj przynajmniej przetrwa po nich historyczna pamięć, bo tylko "pieśń uszła cało", resztę spopielił płomień dziejów.
120 stron, format B5
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012