logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


KATALOG ODZNAK FEDERACJI PIŁKARSKICH; Mariusz Bęben, Leszek Śledziona


Druga edycja kolorowego katalogu odznak federacji piłkarskich świata, autorstwa polskich kolekcjonerów Mariusza Bębna z Krosna i Leszka Śledziony z Mielca.

Ambicją autorów było i w blisko 90 procentach udało się to zrealizować, przedstawienie odznak w naturalnej skali, a także opatrzenie każdej opisem rodzaju wykonania, sposobu mocowania, roku (lat) wydania i nazwą producenta. Umieszczono również legendę, szczegółowo wyjaśniającą wymienione zagadnienia.
Wzory 3015 odznak uporządkowano w kolejności alfabetycznej nazw federacji piłkarskich w obrębie każdego z sześciu kontynentów.

"Dla mnie wszystkie odznaki są bezcenne. Opracowałem w 1995 roku pierwszy ich katalog. Z Leszkiem Śledzioną wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu i wydajemy następny. Chcemy pokazać jak piękne są odznaki federacji."
Mariusz Bęben


166 stron, format B5

Katalog można nabywać bezpośrednio od autorów. Kontakt z autorami możliwy jest za pośrednictwem redakcji.
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012