logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE W KROŚNIE; Redakcja Michał ŁuczajPublikacja prezentuje krośnieńskie kapliczki i figury przydrożne. W Krośnie i wsiach, które dzisiaj są jego dzielnicami (Białobrzegi, Suchodół, Polanka, Krościenko, Turaszówka), najstarsze kapliczki i figury pochodzą z początku XIX wieku. Wcześniej budowane nie dotrwały do naszych czasów, choć niektóre ich elementy, użyte wtórnie, mają XVIII, a nawet XVII-wieczną proweniencję.
Największą grupę stanowią obiekty z końca XIX wieku, w większości wykonane z kamienia. Wiązało się to
z rozpoczęciem w tym czasie intensywnej eksploatacji złóż piaskowca w Czarnorzekach i Węglówce, będącego znakomitym materiałem rzeźbiarskim i kamieniarskim. Wykorzystywali go zarówno miejscowi, wiejscy rzemieślnicy, jak też kamieniarze i rzeźbiarze z warsztatów krośnieńskich. I jedni i drudzy doszli do prawdziwej maestrii w wykonywaniu pomników nagrobnych na okolicznych cmentarzach, a ich twórcza działalność przeniosła się też na kapliczki i figury przydrożne.

Stawianie kapliczek było przede wszystkim tradycją wiejską. Tam, gdzie nie istniały kościoły, właśnie kapliczki stanowiły miejsca żywego kultu. W pejzażu miasta pojawiają się częściej figury świętych,
a kapliczek jest niewiele. W dużej wsi, jaką były Białobrzegi, powstało kilkadziesiąt kapliczek, a około trzydziestu przetrwało do tej pory. Również w Suchodole liczba kapliczek jest znaczna.
48 stron, format B5
img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012