logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 6
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 6

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
dr Monika Kujawska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Zakład Botaniki, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii,
Uniwersytet Rzeszowski
Werynia 502 , 36-100 Kolbuszowa
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Uniwersytet Rzeszowski
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Sucholas Joanna. Zioła i rośliny świąteczne miejskiego targowiska w Poznaniu (Wielkopolska): powrót do badań Szulczewskiego po 80 latach. Herbs and ceremonial plants of the urban marketplace in Poznan (Greater Poland): Szulczewski’s study revisited after 80 years, pp. 7-30

• Klepacki Piotr. Rośliny użytkowe w Puszczy Knyszyńskiej i Beskidzie Niskim. Useful plants in the Knyszyn Forest and the Beskid Niski Mountains, pp. 31-116

• Köhler Piotr. Odpowiedź Jana Liszewskiego (1852-1894) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca Warmii. Jan Liszewski (1852- 1894) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding Ermland, pp.41-46

• Tomczyk Przemysław Piotr , Pruszkowska-Przybylska Paulina, Klejps Alicja. Symbole państwowe jako obiekt zainteresowania etnobotaniki – występowanie motywów drzew w symbolach państwowych krajów słowiańskich i ich znaczenie. National symbols as an object of interest in ethnobotany – the presence of tree motifs in the state symbols of Slavic countries and their meanings, pp. 117-128

• Köhler Piotr. Rośliny święcone w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Blessed plants reported in Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883, pp. 129-190

• Graniszewska Maja, Leśniewska Hanna, Galera Halina. Zielnik Zioła lecznicze... Michała Fedorowskiego jako dokumentacja badań etnograficznych. Michał Fedorowski’s Medicinal herbs… herbarium as documentation of ethnographic studies, pp. 191-251


251 stron, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012