logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 5
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 5

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
dr Monika Kujawska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Chwaluk Paweł. Zainteresowanie zbieraniem grzybów i wiedza o nich u studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej – czy jesteśmy jeszcze mykofilami? Interest in mushroom gathering and the knowledge about fungi among students of the Academy of Physical Education in Biała Podlaska: are we still mycophiles? pp. 7-14

• Oklejewicz Krzysztof & Łuczaj Łukasz. Rośliny święcone kościołach w dniu Matki Boskiej Zielnej na południowych przedmieściach Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem dysfanii Schradera (Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants). Plants blessed in churches on Assumption Day in the southern suburbs of Rzeszów with special reference to Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants, pp. 15-26

• Mackoś-Iwaszko Ewa & Lubiarz Magdalena. Motywy roślinne w ornamentyce ludowej Skalnego Podhala. Floral motifs in the folk ornamentation of the Skalne Podhale Region, pp. 27-40

• Köhler Piotr. Odpowiedź Jana Liszewskiego (1852-1894) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca Warmii. Jan Liszewski (1852- 1894) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding Ermland, pp.41-46

• Köhler Piotr. Odpowiedź Władysława Lubomęskiego (1841-1907) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic Lwowa. Władysław Lubomęski (1841-1907) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwów, pp.47-50

• Kujawska Monika. Afrodyzjaki dla mężczyzn, środki antykoncepcyjne dla kobiet – na marginesie badań nad ziołolecznictwem wśród imigrantów paragwajskich mieszkających w Misiones w Argentynie.Aphrodisiacs for men, contraceptives for women – on the margins of the phytotherapy research among Paraguayan immigrants living in Misiones, Argentina, pp. 51-66

• Drobnik Jacek. Manna polska od XVI do XIX w. pod względem botanicznym i leczniczym. Polish manna grass in the 16th to 19th centuries: a botanical and medicinal approach, pp.67- 87


98 stron, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012