logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 4
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 4

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Instituto de Biología Subtropical, Puerto Iguazú, Misiones, Argentyna

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Łuczaj Łukasz & Köhler Piotr Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r. Mushrooms in Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire from 1883, pp. 5-54

• Petkevičius Rolandas, Typek Joanna & Bilek Maciej Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie. Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957): a pioneer of ethnobotanical studies in Lithuania, pp. 55-82

• Łuczaj Łukasz, Kosiek Tomasz, Stawarczyk Kinga, Hebda Klaudyna & Kotowski Marcin, Liście używane do zawijania gołąbków przez Ukraińców w rumuńskim Maramuresz: notatka etnobotaniczna. Leaves used to make sarma rolls in the Ukrainian villages of Maramureş (Romania): an ethnobotanical note, pp. 83-87

• Typek Joanna, Kujawska Monika, Rośliny w wierzeniach ludowych w Słowniku wierzeń i zwyczajów słowiańskich – niedokończone dzieło Adama Fischera. Plants in Folk Beliefs in The Lexicon of Slavic Beliefs and Customs – Adam Fischer’s unfinished work, pp. 89-96

• Gruszecki Robert, Myśliwiec Anna & Gruszecka Katarzyna, Wykorzystanie roślin w Wigilię Bożego Narodzenia w województwie lubelskim. Plants used on Christmas Eve in the Lublin region, pp.99-112

• Köhler Piotr Odpowiedź Kazimierza Karasiewicza na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic miejscowości Lwówek, Opalenica i Nowy Tomyśl. Kazimierz Karasiewicz’s response to Józef Rostafiński’s ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwówek, Opalenica and Nowy Tomyśl, pp.113-116

• Köhler Piotr Odpowiedź Adama Wolińskiego (1856-1901) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Adam Woliński's (1856-1901) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp.117-122

• Kasper-Pakosz Renata Przegląd etnobotanicznych badań roślin sprzedawanych na targowiskach. Ethnobotanical studies of plants sold in marketplaces: a review, pp. 123-134

• Pirożnikow Ewa Rola pożywienia zbieranego z natury w życiu Polaków deportowanych do ZSRR w okresie drugiej wojny światowej. The role of foraging in the life of Poles deported to the USSR during World War II, pp.135-172


172 strony, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012