logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 3
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 3

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Instituto de Biología Subtropical, Puerto Iguazú, Misiones, Argentyna

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Abstrakty z III Warsztatów Etnobiologii Europy Wschodniej 9-13 października 2013 / Abstracts of The Third Eastern European Ethnobiology Workshop Kików, Poland, 9-13 October 2013, pp. 7-24

• Köhler Piotr Odpowiedź Antoniego Szymańskiego na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Antoni Szymański’s response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 25-30

• Kujawska Monika Leczenie chorób ludowych za pomocą roślin przez Polonię argentyńską z Misiones. Treating folk illnesses with plants by the Polish community in Misiones, Argentina, pp. 31-46

• Köhler Piotr Odpowiedź Romana Gutwińskiego (1860-1932) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Roman Gutwiński’s (1860-1932) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 47-53

• Łuczaj Łukasz Rośliny święcone w bukietach w dniu Matki Boskiej Zielnej w cerkwiach prawosławnych na przedpolu Puszczy Białowieskiej. Plants in bouquets blessed on Assumption Day in Orthodox churches in the vicinity of the Białowieża Forest, pp. 55-62.

• Graniszewska Maja, Leśniewska Hanna, Mankiewicz-Malinowska Aleksandra, Galera Halina Rośliny użyteczne… Michała Fedorowskiego – dzieło odnalezione po 130 latach. Useful plants… by Michal Fedorowski – the work found after 130 years, pp. 63-118


120 stron, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012