logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 2
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 2

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Katedra Etnologii i Antropologii Kultury, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Abstrakty z konferencji "Etnobiologia w Polsce" / Abstracts from the conference Ethnobiology in Poland
- Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.) jako roślina lecznicza; Artur Adamczak, Agnieszka Gryszczyńska, Waldemar Buchwald
- Marzanka wonna i inne rośliny zielarskie bogate w kumarynę Anna Forycka, Waldemar Buchwald
- Przekrojowe badania nad użytkowaniem roślin - porównanie dwóch regionów wschodniej Polski. Piotr Klepacki
- Ziołolecznictwo i migracje - wpływ relacji międzyetnicznych na zmiany w farmakopei Polonii z Argentyny. Monika Kujawska
- Nekrofagiczna entomofauna jako źródło inspiracji w kulturze i jej związek z naukami humanistycznymi. Karolina Konieczna
- Z ziemi polskiej do chińskiej: etnobotaniczne badania nad użytkowaniem dzikich roślin jadalnych w wybranych krajach Eurazji. Łukasz Łuczaj
- Wpływ lokalnej społeczności Ashaninka na rozmieszczenie i różnorodność palm w rejonie Tambo, Peru. Joanna Sosnowska

• Brzozowy sok, „czeremsza” i zielony barszcz – ankieta etnobotaniczna wśród botaników ukraińskich / Birch sap, ramsons and green borsch – an ethnobotanical survey among Ukrainian botanists. ŁUKASZ ŁUCZAJ

• Bulwki rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. bulbosum) na stanowiskach archeologicznych /The bulbs of bulbous oat grass (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. bulbosum) at archaeological sites. ALDONA MUELLER-BIENIEK

• Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.) – roślina użytkowana kulinarnie w Puszczy Białowieskiej / Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – a food plant used in the Białowieża Forest. EWA PIROŻNIKOW

• Ślimaki bezskorupowe w medycynie ludowej: przegląd literatury Slugs in ethnomedicine: a review / KINGA STAWARCZYK*, MICHAŁ STAWARCZYK, BARTOSZ PIECHOWICZ

• Zwierzęta, rośliny i minerały w magii miłosnej Indian Jívaro / Animals, plants and minerals in the love magic of the Jívaro Indians. KACPER ŚWIERK
58 stron, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012