logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ETNOBIOLOGIA POLSKA 1
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 1

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Katedra Etnologii i Antropologii Kultury, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY

• Po co komu etnobiologia po polsku? Who needs ethnobiology in Polish?; Łuczaj Łukasz, Kujawska Monika.

• Bukiety zielne święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Sanockiem. Herbal bouquets blessed on Assumption Day in the Sanok region; Fitkowski Łukasz.

• Kulturowe różnice we florze przedstawionej w ilustracjach dziecięcych bajek Wielkiej Brytanii i Polski. Cultural differences between flora depicted in British and Polish children’s books; Łuczaj Łukasz.

• Etnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. Urban ethnobotany: perspectives, topics and methods; Monika Kujawska.

• Rośliny bez nazwy, rośliny o wielu nazwach – o wiedzy etnobotanicznej mieszkańców polskich wsi na Bukowinie Rumuńskiej. Plants without names, plants with many names – about ethnobotanical knowledge in Polish villages in the Romanian Bukovina; Iwona Kołodziejska-Degórska.

• Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Wild food plants used in Poland from the mid-19th century to the present; Łuczaj Łukasz.


125 stron, format A4
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012