logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


CZERWONE BUKI - Artur Bata


Leśna Wólka (Laskówka) to typowa galicyjska wieś, praktycznie odcięta od świata zewnętrznego. Ludzie żyją tu bogobojnie, zajmują się własnymi sprawami, nie interesują się polityką. Na tle ubogiej egzystencji większości mieszkańców, rodzina Koszelów zdaje się opływać w dostatki. W końcu to oni mają najwięcej ziemi w całej wsi, zatrudniają parobka i służącą, cieszą się ogólnym szacunkiem leśnowólczan. Pozornie wioska stanowi oazę spokoju, w rzeczywistości jednak rozgrywają się tu rodzinne i sąsiedzkie dramaty, a pod słomiane strzechy zagląda historia. Jej świadkiem jest leciwy powstaniec styczniowy, a także sam Koszela, żołnierz CK, powracający po zakończeniu wojny z dalekiej Italii. Obcowanie z austriackim pułkownikiem zmieniło jego postrzeganie świata i z bogatego chłopa uczyniło myśliwego, towarzysza łowów hrabiego – właściciela majątku w sąsiedniej wsi. W Leśnej Wólce stoi od wielu lat żydowska karczma, a miejscowy proboszcz toczy z karczmarzem walkę o moralność wiernych. Jest też drugi Żyd – szewc, który porzucił swoją gminę by zamieszkać wśród Polaków. Wśród wiejskich oryginałów spotkamy artystę samouka, przeżywającego nieszczęśliwą miłość, jedynego w całej okolicy komunistę analfabetę i cieszącego się ogólnym poważaniem bimbrownika. Okupacja niemiecka zmienia oblicze Leśnej Wólki, a po jej zakończeniu mieszkańcy wkraczają na nową drogę, która ma ich zaprowadzić do dobrobytu, pod warunkiem, że założą kołchoz i wyłapią stonkę ziemniaczaną. Książka pokazuje, z dużym poczuciem humoru, skomplikowaną rzeczywistość wsi, do końca lat pięćdziesiątych XX wieku. Ma ona, przynajmniej do pewnego stopnia, wymiar historyczny - opisuje coś, co dawno przeminęło, nie pozostawiając śladu. Można zatem mówić także o jej walorach poznawczych.

Książka zawiera 246 stron, oprawa miękka.


img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012