logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


CERKWIE,KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE ZAMIESZAŃCÓW; Redakcja Michał ŁuczajKapliczki i figury to uniwersalne znaki wiary chrześcijańskiej, niezależnie od obrządku. Wyrzeźbiony w drewnie czy wykuty w kamieniu święty, obojętnie kto go stworzył, zawsze będzie miał takie same insygnia i tylko krzyż z dodatkowym ramieniem wskaże na wschodni obrządek. Większość kapliczek i figur wykonanych jest z piaskowca, pochodzącego ze złóż czarnorzeckich. Ich twórcami byli kamieniarze-artyści z zamieszańskich wsi, tworzący także na zamówienie parafii rzymskokatolickich i wiernych tego obrządku.

Najstarsza kapliczka na Zamieszańszczyźnie, wzniesiona w 1711 roku, znajduje się w Krasnej. Pod koniec XIX wieku jej górną część przebudowano. W Węglówce podziwiać można kamienną kapliczkę z 1831 roku oraz wykutą z piaskowca, niedawno odrestaurowaną kapliczkę z 1834 roku. Dominują natomiast obiekty z końca XIX i początku XX stulecia. Kapliczki są nie tylko dowodem głębokiej wiary mieszkańców. Upamiętniają ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia: epidemie chorób, pożary, powodzie, epizody wojenne, zniesienie pańszczyzny, powstania. Stawiano je w podzięce Bogu za ocalenie życia, uratowanie przed pożarem, cudowne wyleczenie z choroby, szczęśliwy powrót z emigracji, narodziny długo oczekiwanego dziecka.

Prezentowane w albumie zamieszańskie cerkwie i kapliczki znajdują się w miejscowościach Czarnorzeki, Węglówka, Krasna, Gwoździanka, Blizianka, Oparówka, Pietrusza Wola, Bonarówka, Jabłonica Polska, Rzepnik, Wólka Bratkowska.
60 stron, format B5
img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012