logologo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


Wydawnictwo Wykluczonych Autorów (WWA)
Wydawnictwo jest przeznaczone dla ludzi , którzy nie mają możliwości na wydanie swoich utworów literackich.WWA jest Twoją szansą na autorealizację.


logo wwa
Zasady Wydawnictwa Wykluczonych Autorów są następujące:
Każdy za opłatą rejestracyjną w wysokości 50 zł, przelaną na konto Krośnieńskiej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. w Krośnie w ING Bank Śląski S.A. Nr 11 1050 1458 1000 0022 7164 6891, (tytuł wpłaty -opłata rejestracyjna - nazwisko i imię autora), może przystąpić do wydania swojego dzieła.
Część kosztów edycji pokrywa wydawnictwo, zaś autor partycypuje płacąc jedynie 4 gr za stronę tekstu A5 i 50 gr za okładkę. Można wydać dowolną ilość egzemplarzy: 5,10, 50, 100 itd. Łatwo policzyć, że książka 100 stronnicowa będzie kosztowała 4,50zł, a sto książek 450 zł plus ewentualne koszty korekty i łamania składu “przy pracach niedokończonych”.
W ramach opłaty rejestracyjnej utworu książka otrzyma międzynarodowy znak ISBN i trafi do biblioteki Narodowej oraz Jagiellońskiej. Autor będzie mógł korzystać z działań promocyjnych wydawnictwa nie ponosząc żadnych opłat.
Przebieg realizacji przedsięwzięcia wydawniczego każdy autor będzie mógł obserwować na bieżąco na stronie wydawnictwa www.kow.net.pl.

Redakcja w zakresie WWA ma następujące oczekiwania:
-po dokonaniu wpłaty, opłaty rejestracyjnej 50zł. można przesłać złamany skład książki w postaci PDF, który redakcja prześle na luźnych kartkach wraz z wydrukiem okładki do akceptacji drogą pocztową, lub uwagi pocztą elektroniczną ;
-po zaakceptowaniu przez autora materiałów graficznych przekażemy kalkulację wydania określonego przez autora nakładu i po otrzymaniu wpłaty na ww. konto przystąpimy niezwłocznie do druku i oprawy książki;
-nadamy numer ISBN.
Wszelkie wpłaty muszą być dokonywanie droga bankową natomiast gotowe książki będą wysyłane pocztą kurierską.

Promocja ze strony wydawnictwa:

- wydawnictwo zamieści na swojej stronie internetowej zdjęcie książki i nazwisko autora z ewentualną notą biograficzną po wyrażeniu przez autora zgody na publikowanie danych osobowych;
- podobnie zostanie zaprezentowana książka w tygodniku regionalnym ITR Nasz Głos (bezpłatnie);
-w ramach działań promocyjnych autor może przekazać prawa wydawnictwu na druk określonej ilości egzemplarzy na potrzeby wydawnictwa;
-w przypadku zmiany wydawcy Krośnieńska Oficyna Wydawnicza zastrzega prawo do wynagrodzenia w wysokości 1% od ceny sprzedaży książek.
Zapraszamy do kontaktu

KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012