logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZIELNIK SYRIUSZA; Szymon Syreński
„Zielnik…” Szymona Syreńskiego (Syreniusza) jest dziełem niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju, toteż przed rozpoczęciem lektury jego treści, warto przybliżyć Czytelnikowi osobę autora i okoliczności w jakich powstało. Szymon Syreniusz urodził się około 1540 roku w Oświęcimiu, zmarł w 1611 roku w Krakowie. Był lekarzem, botanikiem, jednym z najwybitniejszych polskich zielnikarzy. Studiował na Akademii Krakowskiej i na Uniwersytecie w Padwie, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny. Jako profesor UJ, wiele podróżował po całej niemal Europie, zwiedzał prywatne ogrody roślin leczniczych, korzystał z wiedzy najbardziej znanych i cenionych uczonych. Opracowanie zielnika, klasycznego dzieła polskiego renesansu, zajęło mu 30 lat. Przystąpił do jego wydania, własnym sumptem w 1611 roku w oficynie krakowskiej Mikołaja Loba, ale w tymże roku zmarł. Wykonawca jego ostatniej woli, Gabriel Joannicy procesował się z drukarzem, który twierdził, że nie otrzymał zapłaty (umowę z Syreniuszem prawdopodobnie zniszczył) i nie chciał zwrócić rękopisu.

Ostatecznie Joannicy, lekarz nadworny Anny Wazówny, odzyskał rękopis, a o sfinansowanie druku poprosił królewnę. W 1612 roku powierzył dzieło oficynie Bazylego Skalskiego. Zakończenie prac w 1613 roku, było możliwe dzięki dotacji Anny Wazówny, która zdobyła pieniądze na ten cel sprzedając własne klejnoty. Wydano około 1000 egzemplarzy zielnika i w ciągu następnych lat nakład został wyprzedany niemal w całości. Druk wykonano, używaną powszechnie w XVI i XVII w. czcionką gotycką, w odmianie zwanej szwabachą polską, co zawęziło grono potencjalnych czytelników do osób lepiej wykształconych, biegłych w sztuce czytania gotyckich liter. Pod koniec XVII wieku do druku zaczęto stosować czcionkę – okrągłą italikę i pismo stało się łatwiejsze do czytania. Szwabacha odeszła w zapomnienie, podobnie jak „Zielnik Syreniusza”. Uznano, że postęp w naukach przyrodniczych jest tak wielki, że opisy roślin leczniczych Syreniusza są bez wartości.

Dzieło, o którym mowa, stało się przedmiotem badań i analiz wąskiego grona naukowców. W ostatnich latach pojawiły się opracowania specjalistów, z których wynika, że wiele zawartych w zielniku porad, dotyczących praktycznego zastosowania roślin w medy-cynie, nic nie straciło ze swej aktualności. W konsekwencji powróciło zainteresowanie tym dziełem. Efektem było wydanie reprintu zielnika, dostępne obecnie na rynku. Jednakże ów reprint nie ma szans na dotarcie do tzw. przeciętnego czytelnika z powodu „grzechu pierworodnego”czyli czcionki, którą tylko nieliczni potrafią odczytać.

W tej sytuacji Krośnieńska Oficyna Wydawnicza „porwała się” na niezwykle ambitne przedsięwzięcie: wydanie zielnika Syreniusza po uprzedniej transkrypcji tekstu, według współczesnego alfabetu języka polskiego. To bardzo trudna i kosztowna operacja, zważywszy, że publikacja liczy 1584 strony, zawiera opisy 765 roślin i liczne ilustracje, a przy druku pierwowzoru nie ustrzeżono się licznych „literówek”, utrudniających prawidłowe zrozumienie poszczególnych wyrazów. Ze względu na wysokie koszty wydania tej publikacji, zdecydowano się na wydrukowanie jej w postaci pięciu oddzielnych tomów, odpowiadających podziałowi tekstu na księgi, dokonanemu przez autora w pierwotnej wersji.

W ręce Czytelnika oddajemy księgę pierwszą, następne zaś ukazywać się będą w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych naszego wydawnictwa.

Sprzedaż I Księgi „Zielnika” rozpoczniemy 30 listopada 2017 r.
W pierwszej kolejności realizowane będą zamówienia na przedpłaty, które można dokonywać od 1 października 2017 r. na konto „CHEMIGRAFII” 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74, nr 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690 w wysokości 130 zł za 1 egz. + koszty wysyłki (poczta -18zł, kurier – 20zł).
W zamówieniu prosimy podać telefon kontaktowy dla doręczyciela oraz mail: do kontaktu z dostawcą.
Kontakt przez pocztę rysialucz@interia.pl
Przewidywane ceny pozostałych czterech tomów powinny kształtować się w granicach od 95 zł do 110 zł.
img13
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012