logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ZIELNIK - DRUK CZCIONKĄ WSPÓŁCZESNĄ; Marcin Siennik
Redaktor naukowy prof. Łukasz Łuczaj
NOWOŚĆ TOM II - JUŻ W SPRZEDAŻY

Oddajemy dla Państwa kolejny po Zielniku Syreniusza wielki polski zielnik w formie łatwej do czytania. Stare polskie zielniki były drukowane czcionką gotycką, która jest trudna do czytania dla współczesnego czytelnika. Przepisaliśmy więc całą księgę i dla łatwości operowania nią podzieliliśmy na trzy tomy. Tom pierwszy zawiera opisy roślin leczniczych. Tom drugi zawiera informacje o wódkach leczniczych, opisy leczniczych zwierząt, minerałów, oraz inne porady lecznicze np. dotyczące porodu. Tom trzeci zawiera tłumaczenie włoskiego traktatu Alesso Piemontese z 1555 r. („De' secreti del reuerendo donno Alessio Piemontese, prima parte, diuisa in sei libri”), po polsku pt. „Tajemnice księgi ośmiory o tajemnych a skrytych lekarstwiech, przy czym dosyć misternych a trafnych rzeczy i doświadczonych mieć będziesz”, później znanego też jako „Sekrety Aleksego z Piemontu”.
W tekście nie dokonywaliśmy żadnych korekt gramatycznych. Usunęliśmy tylko znak akcentu nad a, który może denerwować współczesnego czytelnika. Rozwinęliśmy także nieczytelne dla współczesnych skróty w słowach łacińskich. Na przykład pozioma kreska na końcu słowa nad ostatnią literą, zwykle „u” lub „o” oznaczała jeszcze jedną domyślną literę, zwykle „n” lub „m”.
Marcin Siennik urodził się w Krakowie lub okolicach i tam spędził większość życia. Jego dokładna data urodzin i śmierci nie jest znana, zmarł przypuszczalnie ok. roku 1588, niedługo po kilkuletnim pobycie w więzieniu za długi. Pomimo, że uczęszczał do szkół i znał kilka języków, nigdy nie uzyskał żadnego stopnia naukowego, medycznego lub aptekarskiego. Pracował głównie jako pełnomocnik swoich klientów przed urzędami oraz jako tłumacz tekstów z łaciny i niemieckiego. Około roku 1568 pracował w Olkuszu w tamtejszych kopalniach. W roku 1578 został ławnikiem Garbar (obecnie to część Krakowa). Wielu specjalistów uważa, że Siennik urodził się jako Merten Heüwrecher i był Niemcem, a nazwisko Marcin Siennik jest tłumaczeniem na polski. Sprawy tej jednak ostatecznie nie rozstrzygnięto.

Sprzedaż Tomu I i II „Zielnika”
Cena I tomu - 80 zł/egz.
Cena II tomu - 80 zł/egz.


W pierwszej kolejności realizowane będą zamówienia na przedpłaty, które można dokonywać na konto „CHEMIGRAFII” 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
nr 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690


W zamówieniu prosimy podać telefon kontaktowy dla doręczyciela oraz mail: do kontaktu z dostawcą.


Kontakt przez pocztę: rysialucz@interia.pl
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012