logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


RUSINI Z DOLINY JASIOŁKI; Redakcja Michał Łuczaj

Średniowiecze przyniosło istotną zmianę w lokalizacji osadnictwa, które ze: wzgórz, wzniesień, miejsc
z natury obronnych, zeszło w doliny rzek i potoków. Mniej liczyło się bowiem bezpieczeństwo, a bardziej względy praktyczne: bliskość wody, łatwy dostęp do pól uprawnych i pastwisk, sprawna komunikacja między osadami.
Nowo lokowane wsie nie tworzyły początkowo obszaru zwartej zabudowy, a poszczególne gospodarstwa (dworzyszcza) zakładano wzdłuż górskich potoków. Te, małe enklawy łączyły się z czasem tworząc jedną, często dość rozległą wieś. Potok, jako jednostka terytorialna funkcjonował jeszcze w XVII wieku, a ślady w nazewnictwie wielu wsi pozostały do tej pory. Małe, górskie osady, określano mianem potoków, przy czym potok odpowiadał jednej lub dwom wsiom, np. Daliowa ze Szklarami występują w rejestrach powinności kmiecych jako potok trzeci, Zawadka z Abramową jako potok piąty, natomiast Kamionka i Posada Jaśliska stanowiły tylko po pół potoku.
rusini
114 stron, format A5
img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012