logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


ŁEMKOWIE Proces rozwoju świadomości etnicznej narodu rusnackiego do 1947 r.; Teodor Więcek


Książka pokazuje proces kształtowania się świadomości narodowej i etnicznej Rusinów, zamieszkujących do 1947 roku powiat gorlicki na Podkarpaciu.

Niezwykle cennym zapisem wydarzeń, które rozgrywały sie na tym terenie jest pamiętnik ks. greckokatolickiego, Jarosława Bohatinka, proboszcza Zbarewia, stanowiący integralną część książki.
W 1944 roku, po ucieczce z kresów, przebywał na Łemkowszczyznie, aż do wysiedleń Łemków w lipcu 1945 roku. Potem wrócił na Ukrainę, a swoje przeżycia spisał w formie pamiętnika. Ks. Bohatinek nie ukrywa swoich sympatii i związków z UPA.
Jest to więc spojrzenie na problemy polsko-ukraińskie z punktu widzenia nacjonalisty ukraińskiego. Książka jest istotnym przyczynkiem do poznania burzliwej historii Łemkowszczyzny.
86 stron, format B5
łemkowie
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012