logo logo
startoficynawwanasz glosdrukarniaofertakontakt


KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE W GMINIE KORCZYNA; Redakcja Michał ŁuczajPublikacja prezentująca kapliczki i figury przydrożne w gminie Korczyna, w miejscowościach: Korczyna, Czarnorzeki, Kombornia, Iskrzynia, Węglówka, Krasna, Wola Komborska.

Jedna z kapliczek w miejscowości Krasna ma wiek ponad 300 lat, jest sygnowana na rok 1711.


Kapliczki i figury przydrożne, perły małej architektury, to trwały element polskiego krajobrazu, świadectwo głębokiej wiary i szacunku dla przeszłości oraz przywiązania do rodzinnej ziemi...

Prezentujemy tutaj wszystkie obiekty o wartości historycznej, zabytkowej, artystycznej i religijnej. Pozostawiając ich analizę stylistyczną historykom sztuki, ograniczamy się do zdjęć, opisów zawierających możliwe do ustalenia fakty, dotyczące intencji, czasu budowy i fundatorów. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do większego zainteresowania mieszkańców gminy tymi symbolami historii, wiary
i nieustępliwego trwania na tej ziemi, wzbogacając ich wiedzę o bliskiej "małej Ojczyźnie".
50 stron, format B5
img6
KROŚNIEŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.

Kontakt:

tel.: +48 13 43 687 16
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: rysialucz@interia.pl
www.kow.net.pl
NIP: 684-23-24-025 REGON: 371148502
Numer wpisu do KRS: 0000154952
Kapitał zakładowy: 170 000 PLN
CHEMIGRAFIA Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74

Kontakt:
tel./fax: +48 13 43 254 15
tel. kom.: +48 502 674 164
e-mail: adir1@poczta.wp.pl

NIP: 684-000-06-37 REGON: 370088063
BGŻ o/Krosno 28 2030 0045 1110 0000 0024 5690
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza - wydawnictwo wykluczonych | drukadnia chemigrafia | itr nasz głos | warsztaty filmowe
Realizacja: SOART STUDIO 2012